Галерия

Контакти

Концепцията на баня Timeless е да се създаде модерно и луксозно пространство с
ясна визия и функционалност. Облите форми, естествените материали и дифузното осветление създават хармония от тонове, действащи на сетивата. Атмосферата е наситена с преживявания от спокойствието на мраморната текстура до по-силните акценти на мозаечните флорални отблясъци.
Класическото и модерното балансират в уюта на Timeless.

дизайнер:
Христина Килфанова
Проект:
Timeless 2022
категория:
Баня
Място:
Хасково
Реализация:
2020